Over Coaching:


Coaching is géén therapie en ook geen vervanging daarvan.
Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:
•          bewustwording en persoonlijke groei
•          het vergroten van zelfvertrouwen en
•          het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden


Zowel Coach als gecoachte nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor dit proces.