Cursus 'Unieke ik'


Opvoeden is een belangrijke taak, vaak doen we als ouders/verzorgers van mens en dier dingen die we liever niet hadden gedaan. Het is zaak dat we leren, zonder ons zelf te haten. Voor leren middels schuld en schaamte betalen we een hoge... prijs. Uit mededogen geven is: onze waarnemingen in gevoelens, behoeftes en verzoeken op zo'n manier verwoorden en vorm leren geven dat ze een geschenk zijn. We kunnen leren empatisch te zijn!Een ieder is uniek


'Ontdek je unieke ik' is een cursus waar je leert kijken vanuit mededogen en empathie.
Wat zijn mijn waarnemingen, gevoelens, behoefte en verzoeken op dit moment? Komen die overeen met wat ik wil en ben ik daar blij mee?
Bovenstaande vragen krijgen aandacht tijdens de cursus.

Empatisch contact leggen en vanuit mededogen kijken naar jezelf en de ander is goed oefenbaar met paarden. Als we ons bewustzijn richten op onze waarnemingen, behoeftes, gevoelens en verzoeken kunnen we ze begrijpen en beter vervullen zonder ons zelfrespect te verliezen.


Cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 uur op dinsdagochtend van 09.00- 11.00 uur.
Kosten zijn €302,52 incl. btw.
Groepsgrootte is maximaal 4 personen.

Kvknummer 63020939